Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2016

ADPŤÁK 2016

Obrázek
Dne 3.11.2016 jsme se vydali s paní učitelkou Plevovou a paní Čandasovou na adaptační kurz, kde jsme byli do pátku 4.11. Když jsme dorazili do Krnova, paní Čandasová nám slíbila, že pokud jí najdeme bedlu, kterou si muže sníst na večeři, odveze nám naše věci autem k domu dětí a mládeže, kde jsme byli taky ubytování. Když jsme s paní učitelkou Plevovou došli k Méďovi, tak tam na nás čekala paní Čandasová s věcmi, které jsme si schovali do domu mládeže. Poté jsme se vydali na procházku do lomu. V přírodě jsme hráli outdoorové hry , cestu o přežití  v lese atd.  Potom jsme se vydali na Cvilín. Když jsme došli nahoru na Cvilín, byla už tma a šly už krásně vidět jen světýlka lamp a domů. Byl tam pěkný výhled na celý Krnov.  Potom jsme si tam udělali taky krásné fotky, pak jsme sešli dolů cvilínské schody, nakoupili si  jídlo na večeři a dorazili na ubytování.  
V  Méďovi  jsme hráli ještě pár komunikačních a seznamovacích her a pak jsme si  v jiné místnosti nachystali věci na spaní a večeři…

Zápis ze zasedání ŽP ze dne 10.10. 2016+Výsledky voleb

1. Představení nově zvolených členů ŽP.
(viz. výsledky voleb – září 2016)
2. Pravidla diskuse a hlasování, dotazy.
3. Odhlasován návrh adaptačního kurzu.
4. Parlamentní deníky pro nové členy.
5. Stanovení úkolu k projednání s žáky v rámci třídnických hodin
(požadavky, připomínky, návrhy akcí – školní rok 2015-16)


Výsledky voleb zástupců tříd do ŽP – září 2016:
3.tř.: Fryščák Martin, Byrtusová Tereza
4.tř.: Barteska Tobiáš, Kuková Veronika
5.tř.: Šolc Marek, Kaštovská Růžena
6.tř.: Mayer Jan, Bravencová Barbora
7.tř.: Chabroň Šimon, Krempaská Karolína
8.tř: Plevová Veronika, Bravencová Tereza
9.tř.: Draxlerová Sofi, Oslanec Milan


Termín dalšího zasedání: 7.11. 2016 (pondělí)
Vyhodnocení dotazníku „Co se nám nejvíce líbilo?“

1. stupeň (2. - 5. tř.):

Počet hodnocených akcí: 13

1. Dětský den v ZOO Lešná - 51b.

2. Divadélko pro školy, Písnička pro draka – 45b.

3. Kino, V hlavě – 31b.

4. Zdravá pětka – 17b.

5. Den učitelů, Výměna rolí učitel – žák – 13b.

6. Vánoční jarmark a Kurz bruslení – 11b.

2. stupeň (6. - 9. tř.):

Počet hodnocených akcí: 16

1. Zaměřeno na jazyky – Anglie, Eastbourne – 71b.

2. Bílou stopou – Běžky, Praděd – 48b.

3. Dětský den, K pramenu řeky Amazonky – 42b.

4. Zaměřeno na jazyky – Německo, Augsburg – 27b.

(přičemž v 9. tř. na 1. místě)

5.- 6. Den učitelů, Výměna rolí učitel – žák a Florbalový turnaj ŽP – 18b.

Zápis ze dne 13.5.2016

Co jsme projednávali:
-zpětná vazba třidnických hodin
-prezentace webových stránek (Sofie)
-bazar(nutný podpis rodičů se souhlasem)
- kde? učebna výtvarné výchovy
co můžeme přinést? sportovní výstroj,oblečení,knihy,stolní hry
Příští plánovaná akce - BAZAR

Příští schůzka 3.6.2016

Karolína

Výměna rolí - Den učitelů

Obrázek
Co to znamená a o co šlo? To, že žáci vyučovali místo učitelů – dáreček k jejich svátku. Žáci,
kteří našli odvahu a nachystali si přípravu si vyzkoušeli, jaké to je z druhé strany katedry.
Učitelé samozřejmě celou hodinu pozorovali a hlídali.
Zápis ze zasedání ŽP z 1.4. 2016

Zhodnocení akce Výměna rolí
Prezentace odpovědí zúčastněných žáků z dotazníku k reportáži: Jak se nám učilo?
Prezentace graficky upravených znaků školy
Umístění kroniky ŽP k nahlédnutí veřejnosti

Nejbližší plánovaná akce: Školní bazar ( ve spolupráci ze SRPŠ)

Další schůzka: 6.5. 2016

Zápis ŽP ze dne 5.2.2016

Co jsme projednávali ?

- logo školy, hlasování žáků na tříd. hodinách

- kroniku ŽP

- vizitky parlamenťáků

- plánovaná akce - Den učitelů (28.3.2016), Výměna rolí učitel-žák

Pravidla účasti:

   1. Schůzka s vyučujícím, domluva termínu schůzky.

   2. Předložení přípravy, podpis souhlasu.

Další zasedání ŽP je 4.3.2016

Zápis ze zasedání ŽP ze dne: 8.1. 2016

Co jsme projednávali?

1)Prezentace úkolů z TH
2) Motto a logo školy
3) Role kronikáře
4)Plánované akce na 2. pololetí školního roků 2015/2016
 Den učitelů 28.3. 2016
5)Trička pro parlamenťáky s logem ŽP
6)Co se nám podařilo z požadavků 2015?
   a)Zrcadla na záchody na 2. stupni
  b)Sedací pytle na čtenářské dílny a další aktivity ve výuce

Termín dalšího zasedání:  5.2. 2016

Parlamenťáci 2019

Parlamenťáci 2019