Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2018

Vánoce jinak

Obrázek

Adapťák školního parlamentu 2018

Po dvou letech opět adapťák, který započal u školy 14:00 15.11. Tam začala naše cesta. Potom jsme vyšli cestou na Krnov a odbočili jsme k lichnovskému rybníku a pak jsme šli podel lichnovského potoka. Cestou k rybníku jsme si zpívali různé písničky. Zazpívali jsme si asi pět písniček a pak nám došel dech. Pak jsme chvíli odpočívali a svačili a potom jsme opět vyšli pomalým tempem k naší chatě. Když jsme došli k chatě a odložili jsme si věci tak jsme potřebovali dřevo a to bylo pod kopcem, my jsme si z toho udělali hru rozdělili jsme se na dvě družstva a udělali z toho štafetový běh. Když je to donesli tak jsme hledali klacky a rozdělávali oheň na opékání špekáćků. Když dorazil pan ředitel s ostatními věcmi. Potom co jsme si je vybalili jsme šli opékat špekáčky, potom jsme si dokonce zpívali písničky. Když jsme je dojedli tak jsme si vybalili věci a potom dělal každý něco jiného někdo hrál hry a někdo odpočíval. Druhý den ráno jsme vstali a šli jsme dělat ranní rozcvičku, potom jsme si…

Parlamenťáci 2019

Parlamenťáci 2019