Adventure Time - Lady Rainicorn

4.5.16

Výměna rolí - Den učitelů

Co to znamená a o co šlo? To, že žáci vyučovali místo učitelů – dáreček k jejich svátku. Žáci,
kteří našli odvahu a nachystali si přípravu si vyzkoušeli, jaké to je z druhé strany katedry.
Učitelé samozřejmě celou hodinu pozorovali a hlídali.