Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2018

Zápis ze zasedání ŽP, 7.11. 2018

zpracovala: Aneta Dojčarová
5.tř. Nástěnky mezi 2.tř.a 5. tř. 6. tř. Zastínění oken v tělocvičně Trička ŽP 7. tř. Venkovní učebna Studovna (klubovna) 8.tř. Nepřítomní
Plán akcí: listopad: Adaptační pobyt ŽP prosinec: Vánoční dílny
březen: Učitelé versus žáci

Parlamenťáci 2019

Parlamenťáci 2019